Mag een werkgever je zakelijke mailbox controleren?

By  |  0 Comments

Werkgevers kunnen om verschillende redenen de behoefte hebben om de zakelijke mailbox van een werknemer te bekijken. Zo is het denkbaar dat de werkgever een zakelijk belang heeft, bijvoorbeeld omdat de werknemer ziek is en de e-mailberichten toch beantwoord moeten worden.

Ook is het mogelijk dat de werkgever de werknemer wil controleren, bijvoorbeeld omdat hij het functioneren van de werknemer wil beoordelen. Maar is het toegestaan dat een werkgever de zakelijke e-mail van een werknemer controleert? En zo ja, onder welke voorwaarden mag een werkgever dat doen?

Recht op privacy

Omdat het hier gaat om een zakelijke mailbox, denken veel mensen dat het is toegestaan dat de werkgever de zakelijk e-mail van een werknemer controleert. Toch is dat niet juist. Op grond van artikel 8 EVRM heeft een werknemer recht op privacy; ook binnen een zakelijke mailomgeving. Zakelijke e-mailberichten behoren daarom tot het privédomein van een werknemer, zelfs als deze vanaf de werkplek worden verstuurd.

De werkgever moet het recht op privacy van de werknemer respecteren. Daarom is het slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan dat de werkgever de zakelijk e-mail van een werknemer controleert.

Inbreuk op privacy recht

Door de zakelijke e-mail te bekijken, maakt een werkgever inbreuk op het privacy recht van een werknemer. Dat mag natuurlijk nooit zomaar. Daarom moet de werkgever bij een controle van de zakelijke e-mail aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werkgever moet een gerechtvaardigd belanghebben om de e-mailberichten te controleren. Dat heeft de werkgever bijvoorbeeld wanneer het vermoeden is ontstaan dat een werknemer fraudeert of bedrijfsgeheimen doorspeelt aan een concurrent.
  • De werknemer moet op de hoogte zijn van de mogelijke controle. Vaak informeert een werkgever de werknemer over het e-mailbeleid via het personeelshandboek.
  • De werkgever moet voldoen aan de proportionaliteitseis. Deze eis houdt in dat de inbreuk op het privacy recht van de werknemer, in verhouding moet staan tot het gerechtvaardigd belang van de werkgever, om de e-mailberichten te controleren.

Als een werkgever er na een controle achter komt dat een werknemer misbruik maakt van het zakelijke account, dan moet hij de werknemer hier direct van op de hoogte stellen.

Een werkgever mag dus alleen je zakelijke e-mailberichten controleren als hij daar een goede reden voor heeft én hij je vooraf op de hoogte heeft gesteld van de mogelijke controle. Dat geldt trouwens niet voor berichten die vanuit een privé-account worden verzonden: deze berichten mag een werkgever nooit controleren! Doet een werkgever dat toch? Dan maak je als werknemer aanspraak op een schadevergoeding.

Heb jij hier wel eens mee te maken gehad? En heeft je werkgever zich toen aan bovenstaande regels gehouden? Ik ben benieuwd!

Deel dit artikel

Avatar

Mijn naam is Annelien Schuldink en ik ben jurist. In 2016 heb ik, naast mijn baan, IVY LOISE opgericht: een platform speciaal voor vrouwen waar legal & business samenkomen. Mijn doel met IVY LOISE is om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van carrière en ondernemerschap te delen. Zo kan ik een positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ambitieuze en ondernemende vrouwen om mij heen. Dit doe ik onder andere door het schrijven van informatieve blogs, het verrichten van juridische werkzaamheden en het adviseren van ondernemers door middel van diverse programma’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.