Opdrachtgevers die facturen niet betalen: wat nu?

By  |  2 Comments

Als ondernemer heb je er slapeloze nachten van: opdrachtgevers die facturen te laat betalen en ook nog eens niets van zich laten horen. Toch kun je zelf veel doen om een factuur alsnog voldaan te krijgen. In sommige gevallen mag je daar zelfs kosten voor in rekening brengen bij je opdrachtgever. Maar welke mogelijkheden heb je als ondernemer dan? En waar moet je precies op letten?

Vordering opeisbaar?

Allereest is het belangrijk om vast te stellen of de vordering opeisbaar is. Dat wil zeggen dat de betalingstermijn verstreken is en de schuldenaar in verzuim is. De betalingstermijn wordt over het algemeen vastgelegd in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Is er geen termijn afgesproken? Dan moet er eerst een ingebrekestelling worden verzonden naar de opdrachtgever. Dat is een schriftelijke aanmaning waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dat geval treedt het verzuim pas in, als de opdrachtgever na deze termijn zijn verplichting nog steeds niet is nagekomen.

Kosten in rekening brengen

Het incasseren van een vordering kost vaak veel tijd en energie. Daarom mag je hiervoor kosten, zoals incassokosten en de wettelijke (handelsrente), in rekening brengen bij je opdrachtgever. Handelt de opdrachtgever als consument? Dan moet je de schuldenaar eerst een brief sturen waarin je hem veertien dagen de tijd geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Dit heet ook wel de ’14-dagen brief’. Handelt de opdrachtgever in uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan hoef je geen 14-dagen brief te sturen. De wet zegt namelijk dat de opdrachtgever in dat geval direct na afloop van de betalingstermijn, de incassokosten en de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

Incassokosten

Incassokosten zijn kosten die je buiten een juridische procedure in rekening mag brengen. Deze kosten komen bovenop het nog openstaande bedrag en dekken de onkosten die je maakt om de vordering te incasseren. De hoogte van de incassokosten is wettelijk bepaald en hangt af van de hoogte het factuurbedrag. Hierbij geldt overigens een minimumbedrag van € 40 per factuur. Dit bedrag mag je als schuldeiser dus altijd in rekening brengen als een opdrachtgever te laat is met betalen.

Wettelijke (handels)rente

Naast de incassokosten mag je ook de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Dit is een soort schadevergoeding voor de vertraging in de betaling. Ook hierbij is het belangrijk om vast te stellen of de opdrachtgever handelt als consument of in uitoefening van een beroep of bedrijf. In het eerste geval breng je namelijk de ‘gewone’ wettelijke rente in rekening, in het tweede geval breng je de wettelijke handelsrente in rekening. De rentepercentages zijn, net als de incassokosten, wettelijk bepaald. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is tot aan de dag dat de factuur uiteindelijk is voldaan.

Incassobureau, deurwaarder, advocaat

Heb je er alles aan gedaan om de factuur te incasseren, maar betaalt de opdrachtgever nog steeds niet? Dan kun je een incassobureau of een deurwaarder inschakelen. Een incassobureau kan niet veel meer doen dan wat jij zelf al kan, maar een deurwaarder wel. Is het factuurbedrag hoger dan € 25.000? Dan kan alleen een advocaat je verder helpen.

Zoals je ziet heb je als ondernemer verschillende mogelijkheden om je factuur alsnog voldaan te krijgen. Laat het er daarom ook nooit bij zitten! Realiseer je overigens wel dat het in rekening brengen van de incassokosten en de wettelijke (handels)rente niet echt goed is voor de relatie met je opdrachtgever. Probeer daarom altijd eerst in overleg te treden met je opdrachtgever. De vervolgstappen kun je altijd nog nemen: een vordering verjaart namelijk pas na een paar jaar.

Heb jij wel eens te maken gehad met opdrachtgevers die facturen niet betalen? En hoe is dat uiteindelijk afgelopen?

Deel dit artikel

Avatar

Mijn naam is Annelien Schuldink en ik ben jurist. In 2016 heb ik, naast mijn baan, IVY LOISE opgericht: een platform speciaal voor vrouwen waar legal & business samenkomen. Mijn doel met IVY LOISE is om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van carrière en ondernemerschap te delen. Zo kan ik een positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ambitieuze en ondernemende vrouwen om mij heen. Dit doe ik onder andere door het schrijven van informatieve blogs, het verrichten van juridische werkzaamheden en het adviseren van ondernemers door middel van diverse programma’s.

2 Comments

 1. Avatar

  Birgit

  August 31, 2018 at 9:27 am

  Ik heb er altijd zo’n hekel aan als facturen niet worden betaald… Eerst probeer ik het zelf op te lossen, lukt dit niet dan stuur ik de incasso erachter aan.

  • Avatar

   Annelien

   November 2, 2018 at 11:42 am

   Ja ik ook! Niet professioneel en erg jammer als het dan zover moet komen dat je moet incasseren. Wel goed om te lezen dat je het altijd eerst probeert op te lossen, dat is richting een opdrachtgever natuurlijk wel zo netjes! 😉 Groet Annelien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 19 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.