PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

De website www.smartupnetwork.nl wordt beheerd door SmartUp Network. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet SmartUp Network met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan SmartUp Network jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert SmartUp Network jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door SmartUp Network beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
SmartUp Network verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het via de website kunnen aanbieden van een betaald membership en gebruikers een persoonlijk account te kunnen geven;
  • Het kunnen aanbieden van waardevolle informatie met betrekking tot producten en diensten van SmartUp Network, waaronder tevens evenementen worden verstaan;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend;
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van SmartUp Network, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.

Gegevens die via het contactformulier op de website worden ingevuld worden bewaard op de WordPress website van SmartUp, welke is ondergebracht bij TransIP. Met deze partij heeft SmartUp Network een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gevolgen niet verstrekken gegevens
Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële bevestiging en praktisch informatie zoals tijden, locatie, benodigdheden en andere waardevolle informatie toesturen.

Toestemming
Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief
Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt SmartUp Network gebruik van MailChimp, waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.
Op de website van SmartUp Network worden de volgende (analytische) cookies gebruikt:

  • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om SmartUp Network een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan SmartUp Network eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.
  • Social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter: deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van analytische cookies verkrijgen. SmartUp Network gebruikt deze informatie om statistieken van de kanalen te verzamelen en gedetaileerd weer te kunnen geven. De meeste social media kanalen houden zich aan de Safe Harbor principes. Toch is het belangrijk om de privacyverklaringen van de respectievelijke kanalen door te lezen om te weten wat deze partijen met de verzamelde informatie doen. Op de website van SmartUp Network worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:
  • Facebook advertising: de Facebook pixel zorgt ervoor dat wij je, indien je bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten. Wij plaatsen deze cookies alleen als je hier expliciete toestemming voor hebt gegeven en informeren je hierbij altijd vooraf over de verwerking van je persoonsgegevens.

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU
Voor zowel MailChimp als Google analytics en de social media kanalen geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat willen zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen.
Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:
SmartUp Network (KVK-nummer: 57871922)
Nieuwehaven 108
3011 VT Rotterdam
info@smartupnetwork.nl

Wijzigingen Privacy Statement
SmartUp Network behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.

Deel dit artikel